CFE có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động ở thị trường Việt Nam (thành lập vào năm 2007), là nhà Tư vấn đầu tư chuyên nghiệp theo chiến lược “low profile” phục vụ cho nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân tại Việt Nam. CFE không chỉ là nhà tư vấn mà CFE còn thực tế vận hành và quản lý vận hành một số công ty, dự án và danh mục đầu tư.

CFE tôn trọng tín bảo mật và phục vụ vì lợi ích cao nhất của khách hàng và cam kết không có bất kỳ mâu thuẫn lợi ích nào với khách hàng.

CFE thực hiện tư vấn và cấu trúc toàn diện về chiến lược và phù hợp với từng nhu cầu cụ thể. Thông qua mối quan hệ chặt chẽ với “Buy side” và các quỹ đầu tư/Công ty đầu tư trong nước và nước ngoài, CFE đã hỗ trợ tốt cho các khách hàng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thông qua các thương vụ tái cấu trúc, M&A, định giá, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn thiết lập quy trình quản lý đầu tư.

Khách hàng tiêu biểu do CFE tư vấn hoạt động trong các ngành nghề, bao gồm:

– Bảo hiểm (quản lý danh mục đầu tư trên 200 triệu USD)

– BĐS và giải trí (dự án trên 1 tỷ USD)

– Đồ gỗ và nội thất (trên 20 triệu USD)

– Tài chính, Ngân hàng (trên 20 triệu USD)

– In ấn (mở rộng hoạt động)

– Thực phẩm (thoái vốn)

– Công nghệ thông tin (Startup và thoái vốn)

– Đồ uống (Startup)

– Giáo dục (Startup)

– Chăm sóc sức khỏe (Startup).

CFE đặc biệt ưu ái đối với các dự án Startup và có các sản phẩm tư vấn miễn phí. Đối với các sản phẩm tư vấn đặc thù, CFE có chính sách hỗ trợ phù hợp với ngân sách của các doanh nghiệp này, giúp cho các Startup có sự chuẩn bị tốt để làm việc hiệu quả với quỹ đầu tư và các đối tác chiến lược.

Các nghiệp vụ tư vấn chủ đạo của CFE bao gồm, nhưng không giới hạn trong:

– Tư vấn tái cấu trúc và mua bán sáp nhâp (M&A)

+ Tư vấn chiến lược và mô hình kinh doanh
+ Cân đối cấu trúc tài chính: huy động vốn cổ phần, trái phiếu.
+ Tư vấn tìm kiếm đối tác chiến lược phục vụ yêu cầu tái cấu trúc hoặc mở rộng kinh doanh.

– Định giá công ty, thẩm định và định giá dự án đầu tư.
– Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý tài chính cá nhân kết hợp với phần mềm do CFE phát triển.
– Nhận ủy thác đầu tư,.
– Thu xếp giao dịch lô lớn.
– Tư vấn nội dung hỗ trợ tranh tụng.

  • cfe-tu-van