Khóa học Ngày & Giờ Ưu dãi Khai giảng
KHÓA KỸ NĂNG GIAO DỊCH HIỆU QUẢ Tối thứ 5 (6:15pm -8:45pm) & sáng Chủ Nhật (9am-11:30am):  Giảm 5% khi ĐK trước ngày khai giảng 07 ngày hoặc đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
Ngày 12/10/2017 Đăng Ký
NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP Tối thứ 3 & thứ 5: 6:15pm -8:45pm Giảm 5% khi ĐK trước ngày khai giảng 10 ngày
Ngày 12/9/2017 Đăng Ký
TÀI CHÍNH, MUA BÁN & SÁP NHẬP DÀNH CHO LUẬT SƯ Tối thứ 2 & thứ 4: 6:00pm – 8:30pm Giảm 10% khi ĐK trước ngày khai giảng 10 ngày hoặc đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên. Giảm 20% cho sinh viên chính quy các trường đại học.
Thông báo sau Đăng Ký
CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Tối thứ 3 & thứ 5:
6:15pm -8:30pm
Giảm 5% cho tất cả học viên đăng ký trước ngày  11/11/2016 hoặc khi đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
28/8/2017 Đăng Ký
KHÓA KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CƠ BẢN Tối thứ 3 & thứ 5:
6:00pm -8:30pm
Giảm 5% khi ĐK trước trước ngày khai giảng 10 ngày hoặc đăng ký nhóm 3 người trở lên.  12/9/2017 Đăng Ký